Oversigt over nye afgrøder i Næsgaard Mark siden 2018

De senere år er der kommet en del nye afgrøder til og vi tænker ikke at alle løbende tjekker kartoteket. Det er især støtteordninger hos landbrugsstyrelsen der har givet nye afgrøder, men også interessen for intercropping eller samdyrkning er steget.

De mange nye afgrøder skulle gerne hjælpe til at sætte flueben og angive den rigtige direktoratskode i fællesskemaet i forhold til den ordning man søger  Derfor denne temaopdelte liste over afgrøder der er kommet ind fra 2019.

De mange nye afgrøder og midler i kartoteket er dog med til at reducere overblikket. Derfor vil vi minde om også at bruge funktionen “Oprydning i kartoteker”, der sætter alt passivt der ikke har været anvendt de seneste 3 høstår. Det er selvfølgelig smartest at bruge funktionen INDEN man importerer nye normer da de ellers igen bliver sat passiv. Du finder funktionen i bunden af rullemenuen til kartoteker.

Hovedafgrøder (MFO):
MFO bestøverbrak
MFO Blomsterbrak
MFO Brak, slåning 1. april – 30 april
MFO brak, slåning 1. august – 15. september
MFO Brak/udyrket ved vandboring
MFO-markbræmme med blomsterblanding
MFO-markbræmme, afgræsning/slåning 1.apr.- 30.apr.
MFO-markbræmme, afgræsning/slåning 1.aug.- 15.sept
MFO-Markbræmme, Miljøtilsagn
Pil, energi non food (MFO)
Skov udt (lav/stævn) (MFO)

Efterafgrøder (MFO):
MFO efterafgr. bl. Korn & olieræddike (E)
MFO efterafgrøde bl. Korn (E)
MFO efterafgrøde blanding (E)
MFO efterafgrøde græsudlæg (E)

Hovedafgrøder (Målrettede efterafgrøder/alternativer):
Blomsterbrak m. målrettet efterafgrødebrak
Slåningsbrak til målrettet efterafgrødebrak
Målrettede braklagte arealer langs vandløb og søer
Målrettet energiafgrøde

Efterafgrøder (Målrettede efterafgrøder/alternativer):
Målrettede efterafgr. (bland.)
Målrettede efterafgr. (korsbl.)
Målrettede efterafgr. (miljøg.)
Målrettede mellemafgrøder (e.frøgr.)
Målrettede mellemafgrøder (korsbl)

Forafgrøder (øvrige):
Skadede/vækshæmmede Fab.roer

Hovedafgrøder (øvrige):
Vinter enkorn
Kartofler, i potter
Kartofler, spise (process)
Kartofler, spise meget tidlig
Hestebønne-vikke til modenhed
Vinterhvede-byg til modenhed
Vinterhvede-havre til modenhed
Vinterhvede-vinterrug til modenhed
Vinterhvede-vintervikke til modenhed
Vinterhvede-ært til modenhed
Vinterraps-vintervikke til modenhed
Vinterrug-vintervikke til modenhed
Vårbyg-ært til modenhed (o. 50% ært)
Vårtriticale-lupin til modenhed (o. 50% lupin)
Skovrejsning
Lysåbent areal
Brak/udyrket ved vandboring (-MFO)
Braklagte arealer langs vandløb og søer (pligtige)
Græs ved vandboring
Græs, MVJ, (0 N) omdrift
Grøngødning o.50% bælgsæd (omdrift – uden norm)

Efterafgrøder (øvrige):
Udlæg fodergræs
Foderradis (E)