Nyttige nyheder i Næsgaard MOBILE!

Vi har opdateret Næsgaard MOBILE app’en med følgende 3 nyheder:

Nyt design og funktionalitet i Næsgaard SOIL

Bruger du Næsgaard SOIL-programmet på mobiltelefonen, kan du logge og dokumentere, hvor du udtager jordprøver – det giver optimalt overblik. 

Samtidig kan du udarbejde en bestillingsfil med de analyser, du ønsker foretaget og sende bestillingsfilen direkte til laboratoriet via Næsgaard MARKKORT. Funktionen har fået nyt design, og det er nu muligt at bruge et ’Grid’ til at udtage jordprøver efter. Som landmand er den eneste forudsætning. at du har adgang til Næsgaard OPTI.

Læs mere/manual 

Vil du have jordbundsanalysetal, tildelingskort eller udbyttekort vist på MOBILE, er eneste forudsætning, at de nødvendige data er indlæst og beregnet i Næsgaard MARKKORT

’Tilføj et middel’ er nu muligt i Sammentællingen

Hvor bruger jeg Tilføj middel? Funktionen Tilføj middel i MOBILE er en redigeringsfunktion, der hurtigt kan tilføje et vilkårligt middel til alle tilsvarende behandlinger, dvs. på samme dato og samme middelvalg. F.eks. er Tilføj middel nyttig, når du vil tilføje et additiv til en planteværnsbehandling eller en maskintakst og i øvrigt til alle tilføjelser, der fuldstændiggør behandlingen.  
 
Tilføj middel vises kun, når en specifik behandling er valgt fulgt af funktionen Vis tilsvarendebehandlinger, som du kan læse mere om her . Man kan således ikke, ved fejl, tilføje et middel til årets samtlige behandlinger i sammentællingsfeltet. 

Læs mere/manual 

Skab overblik – vis kun produktive arealer 

Cap reformens nye GLM krav om 4% elementer med ikke produktive arealer på bedriftens omdriftsarealer fører ofte til en eksplosion i antallet af marker i markplanen. 
 
For at bevare overblik over de arealer der kræver dyrkningsmæssig fokus lige nu, er der lavet en sorteringsmulighed i såkaldte produktive og ikke produktive arealer. Denne filtrering ophæves automatisk, når der skiftes høstår, og når man logger af bedriften. Vis kun produktive arealer vælges med flueben i Menuen Status, hvor også efterafgrøder kan fravælges for overskuelighedens skyld. 

Læs mere/manual