Fra Næsgaard til John Deere – hurtig proces!

PRESSEMEDDELELSE 30. august 2023

Integration mellem de forskellige systemer og programmer, som landmanden bruger i sin markstyring, hjælper ham i det daglige arbejde – det er ikke noget nyt. At arbejde i ét system eller med en direkte dataforbindelse vil altid betyde en nemmere håndtering og brug af data. Hos Datalogisk er den seneste udvikling på området en direkte dataforbindelse mellem Næsgaard MARK og John Deere Operations Center.

Datalogisk lancerer en integrationsløsning, som giver mulighed for at sende data fra Næsgaard MARK programmet direkte til John Deere Operations Center. Det betyder, at landmanden selv kan sende information videre ud til de enkelte køretøjer. Det er en forbindelse, som hjælper landmanden på flere måder.

’Vi har gjort det nemmere for vores brugere at anvende data fra Næsgaard MARK i John Deere traktoren’ fortæller Per Andersen fra Datalogisk og forsætter ’det er en del af vores strategi at udvikle moduler og systemer, som med en direkte forbindelse kan interagere med de øvrige programmer, landmanden bruger for at optimere sin bedrift’.

Datalogisk vil reducere processen og gøre det mindre omstændigt at bruge data fra Næsgaards løsninger i eksterne systemer. Det ikke bare letter landmandens arbejde og giver overblik, det skaber også en god basis for at markdata bruges optimalt i det praktiske arbejde. ’Brug f.eks. funktionen Arbejdssedler i Næsgaard til at holde styr på opgaver og behandlinger i marken, send derefter filen til John Deere Operations Center, og landmanden er klar til at udføre opgaven, herunder bl.a. sprøjtebehandlinger og gødningstildeling’ forklarer Per Andersen. Det bliver nemmere at udføre det, som er planlagt, og dermed også at opfylde kravene til den lovpligtige sprøjtejournal og undgå fejl i udførelsen af arbejdsopgaver.

Fordele ved brug af John Deere integrationsmodul:

  • Direkte forbindelse = ingen brug af USB-nøgle fra PC’en til traktoren
  • Nemt at bruge funktionen Næsgaard Arbejdssedler
  • Du får en korrekt sprøjtejournal
  • Midler herunder Planteværn, Gødninger og Udsæd bliver automatisk oprettet i John Deere
  • Du undgår fejl i udførelsen af arbejdsopgaver
  • Du sparer tid og får overblik

Datalogisk tilbyder også en direkte dataudveksling med CLAAS TELEMATICS software, som gør det muligt at trække udbyttedata/-kort fra mejetærskeren direkte ind i Næsgaard MARKKORT, hvor der kan arbejdes videre med data ift. evaluering, planlægning mv. Fra kortprogrammet kan der ligeledes uploades markkort med markgrænserne til CLAAS TELEMATICS, dvs. terminalen i førerhuset.

For yderligere information kontakt Per Andersen, tlf. 7020 3311, per.andersen@datalogisk.dkwww.datalogisk.dk