LØST: Fejl i normer vedr. udnyttelsesprocent på dybstrøelse fra andre dyr end fjerkræ, kvæg og svin

I forbindelse med indberetning af Gødningsregnskab og Gkvit for 2022/2023 er udnyttelsesprocent på dybstrøelse fra andre dyr end fjerkræ, kvæg og svin i Næsgaard blevet indberettet med 50% udnyttelse, som anført i vejledningen.

LBST har udsendt en korrektion til vejledning om gødsknings- og harmoniregler (jf. bekendtgørelsen), hvor udnyttelsesprocenten er rettet til 55% for denne gruppe.

Rettelsen er opdateret i Næsgaard den 13. november 2023.