Få tilskud til ukrudtsbekæmpelse

Pr. 16. november 2023 til den 31. januar 2024 har du mulighed for at søge tilskud til miljø- og klimateknologier hos Landbrugsstyrelsen. Herunder hører kortlægning af ukrudt med kamera, f.eks. med det nye RoboWeedMaps kamera og teknologi. Læs mere om ordningen

Nøjagtige kort giver besparelser

Uanset om du ønsker at spotsprøjte eller graduere brugen af planteværn, er nøjagtige kort omdrejningspunktet, hvis du ønsker effekt og besparelser. RoboWeedMaps-teknologien udpeger ikke blot, hvor der er ukrudt, men identificerer også, hvilken type af tokimbladet ukrudt, der er tale om. 

Med spotsprøjtning og målrettet valg af planteværnsmidler, reducerer du ikke bare udgiften til planteværn, men også risikoen for, at ukrudtet udvikler resistens over for planteværnsmidler. Besparelsen afhænger bl.a. af omfanget af dit ukrudtsproblem, og hvordan du allerede bekæmper det. Der er set besparelser på 50-80 % af det sædvanlige planteværnsforbrug ved spotsprøjtning med udvalgte midler efter ukrudtskortlægning og artsbestemmelse med RoboWeedsMaps.

Hvordan foregår kortlægning med RoboWeedMaps?

Som en service tilbyder Datalogisk i samarbejde med Patriotisk Selskab at overkøre dine marker med en ATV, hvorpå der er monteret to ukrudtskameraer, der løbende tager nærbilleder af den fremspirede afgrøde og ukrudtet. Det er bl.a. denne service, du kan søge tilskud til hos Landbrugsstyrelsen

Du får:

  • et detaljeret ukrudtskort, der angiver placeringen af en- og tokimbladet ukrudt samt artsbestemmelse af tokimbladet ukrudt som f.eks. tidsler
  • et markkort over udbredelsen af forskellige ukrudtsarter
  • konkrete behandlingsforslag
  • en spotsprøjtnings- eller gradueret planteværnsfil
  • installering af filerne i din traktor samt testkørsel af sprøjten, så du er klar til at spotsprøjte

Pris ekskl. moms ved minimum 20 ha: 225 kr. pr. ha.

Næsgaard MARKKORT er en del af RoboWeedMaps-løsningen. Du har mulig for alene at bruge kortprogrammet til at få overblik over ukrudtsforekomster og udbredelse samt at udarbejde spotsprøjtningskort og tildelingsfiler. Dette vil således være uden kortlægningen med kamera men på baggrund af anden viden om marken.

Kom i gang med RoboWeedMaps

Skriv til RWM@patriotisk.dk, eller ring til planteavlsmedarbejder Katrine Ida Olsson på tlf. 6315 5421, hvis du har spørgsmål eller vil booke en ukrudtskortlægning.