Få et moderne digitalt overblik – Drænkort og droner

Sidder du med gamle papir drænkort, som både er uhandy og fylder, og ud fra hvilke det kan være svært at lokalisere dine drænrør? Og er du bange for at tage dem med i marken med fare for at miste dem? Så er der nu fin hjælp at hente hos Datalogisk.

Firmaerne Morel, Spectrofly og Datalogisk er gået sammen om et nyt produkt, som kan gøre den danske planteavlers hverdag og arbejdsgang lettere, og hvor der samtidig spares tid, penge og vigtige ressourcer. Digitaliserede drænkort, som landmanden får direkte adgang til på sin mobil er vejen frem – stå i marken og få det rette overblik, nemt og enkelt. Hele produktet eller blot dele af det tilbydes i hele landet.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet os tre parter imellem”, fortæller Birger Hartmann fra Datalogisk og fortsætter: ”På hver vores område og felt er vi specialister, og udgør således et stærkt team, som kan imødekomme de ønsker og behov, der er på et moderne landbrug netop på det her forretningsområde”.

Digitalisering af gamle drænkort

Det er et tilbagevendende problem for mange landmænd simpelt hen at bruge for lang tid på at finde de gamle dræn og brønde i marken. Det er dog forholdsvist nemt at komme til livs med nutidens digitale kortteknologi. Som første skridt sendes de gamle papir drænkort til digitalisering – på det område har vores samarbejdspartner Morel (statsautoriseret grundforbedringskonsulent) stor og mangeårig erfaring.

Arbejdes der allerede i vores online program Næsgaard MARKKORT, så sørger vi eller din konsulent for at dine digitaliserede data lagres i dit program, således at du har alle dine markdata samlet på et sted.

”Det har ikke altid været lige let at sidde på traktoren og håndtere de gamle papir drænkort, så den digitale løsning syntes at være vejen frem”, siger planteavler Kim Monk Rasmussen. Han fortæller yderligere, at det er et must at holde sig orienteret omkring nye tekniske muligheder og løsninger, som i sidste ende kan gøre produktionen mere rentabel.

Lokalisering af nye dræn

Hvad så når der lægges nye dræn? Her kan et dronefly hjælpe med et overblik, når de nye dræn lægges i jorden. Det flyver hen over markerne og tager billeder, som digitaliseres og kan lægges direkte ind i dit online Næsgaard MARKKORT program, så data igen kun er samlet ét sted. Har du ikke din egen drone, så sørger Datalogisk for kontakt til vores samarbejdspartner Spectrofly og indehaver agronom Robert Nøddebo Poulsen, som er en yderst erfaren dronepilot og ekspert i håndtering af specielle data fra droner. Kortlægning med drone kan være en hjælp både ved anlægning af nye dræn, drænvedligeholdelse og som nu, hvor dræn ofte ses i afgrøder som byg og hvede.

Adgang til data hvor som helst

Det er vigtigt for Datalogisk at imødekomme den morderne planteavlers udfordringer samt at bidrage til lettere og smidigere arbejdsgange. Her kommer bl.a. vores program Næsgaard MOBILE ind i billedet.

Med Næsgaard MOBILE er det meget let at registrere alt, hvad du foretager dig i marken. Du kan f.eks. bruge din mobiltelefons GPS og kamera til at lave registreringer af ukrudt, sten og dræn. Hermed er hverdagen blevet meget lettere, når det gælder overblik, dokumentation og registrering af det praktiske markarbejde.

Det er denne mobil løsning (i form af en app), som gør det muligt for dig at have dine digitaliserede mark- og drænkort ved hånden – via din mobil. Du vil også have adgang til dem via din tablet eller PC.

Yderligere informationer ved henvendelse til Birger Hartmann, Datalogisk –  Tel: 7020 3311, e-mail: Birger.Hartmann@datalogisk.dk.

 

Faktaboks:

Morel er grundlagt af indehaver
Kjeld Morel i 1978. Dræn- og afvandingsprojekter,
regulering af vandløb, pumpestationer
samt bl.a. digitalisering og bredformat.

Morel.dk

Logo.morel - Kopi

Spectrofly er grundlagt af indehaver
Robert Nøddebo Poulsen. Droners forskellige
anvendelsesmuligheder, erfaring med produktion af
ortofotos, 3D modeller, multispektrale billeder mv.

Spectrofly.dk

logo.spectrofly - Kopi

 

 

 

Datalogisk startede i 1987. Online
driftsledelsesprogrammer til planteavlere.

I dag er de kendt for produkterne
Næsgaard MARK, Næsgaard Markkort, Næsgaard TID og Næsgaard Mobile.
datalogisk_cmyk

 

drænkort