En dårlig nyhed for ukrudt!

Datalogisk har lang erfaring med at udvikle IT-løsninger specielt designet til planteavlen. I samarbejde med IPM Consult har et nyt produkt nu set dagens lys. Det skal hjælpe landmanden med at optimere sin bekæmpelse af ukrudt på markerne. Der tilbydes moderne IT og nye ukrudtsfaglige faciliteter.

PRESSEMEDDELELSE 10. maj 2016

Produktet IPMwise er udviklet af IPM Consult og lanceres i samarbejde med Datalogisk A/S. Med IPMwise får danske planteavlere adgang til et nyt opdateret værktøj til at kunne reducere anvendelsen af ukrudtsmidler. Ikke alene vil det nye værktøj direkte kunne skabe besparelse gennem et bedre tilpasset forbrug af ukrudtsmidler efter det aktuelle behov, det vil også kunne være med til at reducere udviklingen af resistens.

”Det er vurderingen, at ved brug af IPMwise kan udgifter til bekæmpelsesmidler – først og fremmest herbicider – reduceres med omkring 20-40% i forskellige afgrøder, mens lovkrav overholdes”, siger Per Rydahl fra IPM Consult.

Med det nyudviklede online beregningsværktøj, som tilbyder ’beslutningsstøtte’ til ukrudtsbekæmpelse, er planteavleren godt rustet til at håndtere nutidens og fremtidens problemer med ukrudt i afgrøderne. ”Vi kalkulerer bl.a. med de aktuelle udfordringer såsom forbud eller restriktioner mod brugen af ældre herbicider, at ingen nye herbicid virkemekanismer er på trapperne samt det tilbagevendende problem med resistens”, fortæller Per Rydahl videre.

På sigt vil IT-løsningen kunne integreres med Næsgaard MARK programmet, som er mange landmænds foretrukne markplanlægningsværktøj.

”Hos Datalogisk tænker vi hele tiden i konkrete IT-løsninger, som giver den enkelte planteavler muligheden for at øge sin produktivitet samtidig med, at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Derfor er vi rigtig glade for at kunne tilbyde dette nye online værktøj til vores kunder og interessenter”, siger Direktør Birger Hartmann og fortsætter: ”Med IPMwise får brugeren bl.a. adgang fra de moderne IT-platforme, også ude på marken, der tages hånd om bekæmpelse i ekstreme ukrudtsbestande, og der er mulighed for at benytte egne midler og priser, dvs. landmanden kun får behandlingsforslag med midler, som han rent faktisk har på lager, og derved begrænses antallet af forslag. ”

Unikt i IPMwise kan du:

  • Indtaste effektkrav til behandlinger
  • Indtaste hvilke produkter du ønsker at benytte
  • Indtaste dine egne priser på produkter
  • Gemme ukrudtsbestande på marker til brug for planlægning i den kommende vækstsæson.

I samarbejdet mellem Datalogisk og IPM Consult fokuseres der på lancering og support af det nye produkt.

IPM Consult blev i 2014 stiftet af Per Rydahl og Ole Mission Bøjer, som begge har en fortid på Aarhus Universitet inden for agro-biologi. Her udviklede de i sin tid et lignende planteværnssystem. Som iværksættere så de et behov for et nyere og bedre værktøj til at håndtere de udfordringer, som landmanden står overfor i dag.

Yderligere informationer ved henvendelse til Birger Hartmann, Datalogisk: Tel: 70203311
e-mail Birger.Hartmann@datalogisk.dk eller Per Rydahl, IPM Consult: Tel: 42463022 e-mail Per.rydahl@ipmconsult.dk.

 

download