Programopdatering – 6.0.0.0 / 21

Næsgaard MARK

  • Mulighed for ajourføring af arealer ved import af fil fra IMK. Følgende kan oplysninger kan ajourføres i markplan: dyrket areal, eventuelt randzoneareal, GLM-areal og bloknummer. Se vejledning på hjemmesiden
  • Nye kolonner til at indberette årstal for Plantet og Stævnet i markplan
  • Ved eksport til EHA eksporteres konsulentens navn og telefonnummer i Næsgaard MARK Rådgiverversion
  • Søgefunktionen vises permanent på udvalgte dialoger (bl.a. kartoteker)
  • Visning af bedriftsnoter i bedriftskartotek rettet i forbindelse med søgning i bedriftskartoteket (Ctrl+f)
  • Problem ved åbning af Arbejdsseddeldialog rettet