Vi tilbyder løsning til automatisk ukrudtsbekæmpelse

En løsning med kamera og tilhørende program, der registrerer og kortlægger markens ukrudt, laver beregning på optimal behandling med herbicider samt generer tildelingskort til spotsprøjtning i Næsgaard MARKKORT, tilbydes nu de danske landmænd.

Som projektleder i RoboWeedMaps projektet under Innovationsfonden har Datalogisk været medvirkende til at komme i mål med en automatisk løsning, som er banebrydende på området. Patriotisk Selskab vil i samarbejde med Datalogisk nu sørge for, at den bliver rullet ud på de danske marker.

RobeweedMaps løsningen tilbydes som en service

Da der er tale om helt ny teknologi samt det faktum, at projektgruppen gerne vil øge sikkerheden og minimere risici for landmanden, tilbydes denne automatiske løsning i første omgang som en service. Det betyder også, at landmanden ikke skal investere i udstyr eller har anlægs- eller vedligeholdelsesomkostninger.

I praktikken sker følgende: RoboWeedMaps kamera monteret på ATV el. lign. overkører marken og registrerer ikke bare ukrudtet men identificerer også ukrudtsarten. Patriotisk Selskab – i samarbejde med Datalogisk – kommer ud og overkører marken med ATV og kamera, sørger for at behandle data, og leverer et ukrudtskort samt anbefalinger til behandling. På den baggrund genereres med ét klik tildelingskortet til sprøjten i Næsgaard MARKKORT.

’Vores planteavlsafdeling og deres planteavlskonsulenter er helt i front, når det gælder udarbejdelse af tildelingskort og gradueret plantebeskyttelse’ fortæller Karen Linddahl Pedersen, Patriotisk Selskab og fortsætter ’RoboWeedMaps åbner nye muligheder for en gradueret tildeling og dermed reduceret herbicidanvendelse’.

Det centrale i løsningen er naturligvis kortlægningen af ukrudtet for således at udføre spotsprøjtning og opnå besparelser ved at reducere brugen af herbicider og bruge de rigtige/optimale midler i bekæmpelse af en specifik ukrudtsart.

’Vi er glade for at komme ud til landmændene, så de kan gøre brug af det, som vi i 3 år har arbejdet på i projektet, det er meget tilfredsstillende’ fortæller Birger Hartmann, Datalogisk og fortsætter ’og Patriotisk Selskab er en rigtig god samarbejdspartner, og de er helt tæt på kunden’.

Hvad får landmanden ud af det?

  • Dokumentation af markernes ukrudtsforekomster
  • Ukrudtskort som kan deles med andre
  • Kan lave spotsprøjtninger
  • Større sikkerhed for anvendelse af rette herbicider
  • Kan reducere anvendelse af herbicider
  • Spare penge


FAKTABOKS:

Forskningsprojekt: RoboWeedMaps

Partnere: Aarhus Universitet, IPM Consult, Danfoil, Datalogisk, AgroIntelli, I·GIS, Innovationsfonden.

For øvrig information kontakt Birger Hartmann, tlf. 7020 3311, e-mail birger.hartmann@datalogisk.dk