Bruger du ressourcerne optimalt på bedriften? Se ny film!

Vil du gerne vide helt præcist, hvordan du bruger tid og ressourcer på bedriften? Hvordan omkostningerne fordeler, sig og hvor der kan optimeres? Så skal du bruge Næsgaard TID programmet! Med Næsgaard MOBILE app’en og tidsprogrammet kan du og dine medarbejdere registrere jeres arbejdsopgaver; f.eks. hvor meget tid, der bruges på en opgave i marken[…]

Vi tilbyder løsning til automatisk ukrudtsbekæmpelse

En løsning med kamera og tilhørende program, der registrerer og kortlægger markens ukrudt, laver beregning på optimal behandling med herbicider samt generer tildelingskort til spotsprøjtning i Næsgaard MARKKORT, tilbydes nu de danske landmænd. Som projektleder i RoboWeedMaps projektet under Innovationsfonden har Datalogisk været medvirkende til at komme i mål med en automatisk løsning, som er[…]