Datalogisk fejrer 20 års jubilæum på det svenske marked!

Her i november er det 20 år siden det første skridt blev taget til det som i dag er Datalogisk AB i Sverige.

Læs historisk tilbageblik her

Vi fremtidssikrer

AreaPlan, som blev etableret i 1999, bliver 2004 et 100% ejet datterselskab til Datalogisk ApS i Danmark og skifter dermed navn til Datalogisk. I 2006 bliver DLG og Svenska Foder delejere i Datalogisk AS.

Med Næsgaard programmet som grundsten udvikles hele tiden nye forbedrede versioner og løsninger, og det ud fra landmandens behov både i dag og fremadrettet.

’Det er også vores opgave at agere fremadrettet og være på forkant med udviklingen og derfor præsentere løsninger og muligheder, som landmanden ikke selv har tænkt på, og som kan hjælpe ham til den bedst mulige og effektive drift, fortæller Birger Hartmann, Datalogisk og fortsætter ’det betyder, at vi deltager i forskellige forskningsprojekter både i samarbejde med universiteter, ministerier, landmænd og øvrige virksomheder’.

Det er specielt inden for præcisionsjordbrug, at Datalogisk arbejder sammen med forskellige partnere for at skabe nye muligheder for planteavleren.

I forbindelse med jubilæet har Datalogisk talt med flere svenske landmænd, som bruger Næsgaard markstyringsprogrammer og har været med helt fra starten.

Læs interview med Niels Treschow och Håkan Nielsson

Læs interview med Christian Andersson

Klar til 20 år mere

Konkurrencen på markedet er skærpet i de senere år, men Birger Hartmann mener helt bestemt, at virksomheden er godt rustet til de kommende 20 år. ’Vi har fortsat funktioner og programmer, som er ’one of a kind’ og med de samarbejder vi indgår i samt den tætte dialog, vi har med landmændene ser fremtiden rigtig god ud’ afslutter han.