Arbejd med Klynge-funktion i Næsgaard MARK

Har du en kompleks markplan, hvor du enten lejer eller forpagter jord? Har du mange ejendomme, marker med forskellig beliggenhed eller blot mange markeder, hvor det vil spare tid at behandle dem under ét? Så er det helt oplagt at bruge Næsgaard MARKs nye Klynge-funktion.

Spar tid og bevar overblikket!

At samle marker og arbejde ud fra dem som ét hele er virkelig noget, som sparer tid og ressourcer for på bedriften. Management af markerne bliver mere enkel og lige til. Med Klynge-funktionen kan du f.eks. tage udgangspunkt i selve behandlingen på marken og på den baggrund lave én stor samlet mark for denne behandling. Hvorfor ikke arbejde på tværs af marker, hvor marker er samlet hhv. grupperet, så strukturen passer bedre til, hvordan du arbejder med markerne i praksis. Det kræver blot få klik i Næsgaard MARK, og så har du en samlet markplan = klynge, som du kan arbejde ud fra.

’En kompleks markplan er at finde rigtig mange steder rundt om på bedrifterne, det vil vi bl.a. afhjælpe med denne nye funktion i vores management program, fortæller Birger Hartmann og fortsætter ’derudover er der utrolig meget syngergie og effektivitet at hente, når landmanden med få klik kan skabe sin egen klynge, som det giver mening at arbejde med, når det gælder planlægning og udførelse.’

Du kan således gruppere marker i henhold til, hvad du vil udføre i marken (du bliver fri for at kopiere den samme behandling ud for de enkelte marker). Det er i sig selv tidsbesparende. Du kan planlægge og registrere behandling på afgrødeniveau – én arbejdsgang og nemmere registrering. 

Kort sagt: Alle marker kan grupperes med et Klynge-nr. uafhængig af forfrugtsmark, analysetal, afgrøde, gødningsnormer og bedrifter.

Du kan også udskrive arbejdssedler på de ’Klynger’, du opretter.

Fordelene ved at arbejde med ’Klynger’:

  • Tidsbesparelse
  • Effektive arbejdsgange
  • Bedre overblik
  • Mere fleksibilitet

Læs mere i vejledningen til Klynge-funktionen

Se video præsentation af Klynge-funktionen