Så er vi klar på Økologi-Kongres !

Kom og mød os på vores stand i dagene 29.-30. november.

Viden, vækst og udvikling

Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret.

Spændende aktiviteter på kongressen i år

Kongressen, der er den største i Norden, er blevet lidt af en institution. Det er tiende gang, den finder sted. Sidste gang deltog knap 900 landmænd og andre fagfolk. Kongressen fandt sted første gang i 1998.

Der bydes på forskellige mødeformer; fra store fælles plenummøder til mindre workshops og vi har sat tid af til debat og fælles refleksion. Emnerne spænder vidt fra praktiske erfaringer med recirkulering til markedstendenser fra ind- og udland.

Økologi-Kongres 2017 byder på to dage med faglige møder med den nyeste viden og vigtige værdidebatter med udgangspunkt i økologiens grundprincipper.