Programopdatering – efterår 2019

Næsgaard programmerne er i dag blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ ændringer:

Næsgaard MARK

  • Nøgletal (C) Grundareal pligtige efterafgrøder efterår 2020 er rettet ved beregning på flere bedrifter

  • Nøgletal Efterafgrøder v. tidlig sået vintersæd (ha) og Tidlig såning af vintersæd efterår ”høstår” (begge for pligtige efterafgrøder) er rettet med omregningsfaktor 2:1 ha pligtige efterafgrøder

  • I markbladet på fanen Klynger kan der afgrænses på Alle gødninger i afgrænsningen Midler

  • Udskrift 31200 Sprøjteplan flere marker er stabiliseret. Kunne forårsage programfejl i visse situationer

  • Markblad stabiliseret ved Tilføj middel. Kunne forårsage programfejl i visse situationer

  • Flere mindre rettelser

Næsgaard MARKKORT

  • Faciliteten til beregning af jb-nr er rettet

  • Modellen Nordjylland kalimodel for kartofler er justeret med nye basistal

  • Flere mindre rettelser