Opdatering af Næsgaard MARK og MARKKORT

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

  • Faciliteter til at importere følgesedler fra DLG i lagerstyringsmodul
  • Mulighed for at oprette markplan for 2019 med data fra Landbrugsstyrelsen
  • Flere mindre rettelser

Næsgaard MARKKORT

  • Der er tilføjet en funktion til at kopiere kort mellem bedrifter
  • Mulighed for at beregne og overføre jb-nummer fra markkort til markplan i Næsgaard MARK
  • Import af markkort fra IMK 2019
  • Der kan eksporteres markkort til Atfarm
  • Flere mindre rettelser