Kortlægning af dine dræn i marken!

Det kan være svært at lokalisere drænene i marken ud fra gamle papirdrænkort. Ligesom der kan være fare for at miste dem. Du kan med fordel selv digitalisere dine gamle kort i Næsgaard MARK eller få en landmåler til det.

Fordele:

  • Kortene kan sammentegnes til et format, der passer til dit behov
  • Kortmaterialet kan indlæses i vores kortprogram Næsgaard MARKKORT
  • Datalogisk eller den tilknyttede planteavlskonsulent sørger for, at de digitaliserede data lagres i programmet, således at alle markdata er samlet på ét sted
  • Du opnår adgang til både via PC, smartphone og tablet.

Du kan også registrere og dokumentere dine dræn, og hvor der f.eks. ukrudt og sten hhv. på hvilken mark ved hjælp af en mobiltelefons indbyggede GPS og kamera.

Vore GPS Observationsmodul bruges sammen med Næsgaard MOBILE app’en, og så vil dine data automatisk registreres i din Næsgaard MARKPLAN.

Kom i gang med GPS-observation for kun 500 kr. årligt.

Læs mere:

GPS-observation

https://datalogisk.dk/blog/2017/02/28/faa-moderne-digitalt-overblik-draenkort-droner/