Driftsanalyse hos Patriotisk Selskab

I samarbejde med Patriotisk Selskab er det gjort nemmere at hente relevante data fra Næsgaard TID til Patriotisk Selskabs driftsanalyse.

For at lave et udtræk af data fra Næsgaard TID, skal man bruge udskrift 80400, som er tilføjet flere afgrænsningsmuligheder.

Forbedringer:

  • sammentælle pr. Sted og/eller Aktivitet  (f.eks. vinterhvede,  pløjning osv.)
  • sammentælle forbrug pr. gruppe (f.eks. traktorer, høstmaskiner osv.)
  • medtage registreringer på marker ved sammentælling på afgrøder (f.eks. medtage marknr. 1-3 til vinterhvede)
  • afgrænse på forbrug (f.eks. udvalgte traktorer).

Læs her hvordan du kommer i gang