CLAAS og Datalogisk gør det nemmere at anvende udbyttedata

Samarbejdet mellem CLAAS og Datalogisk omkring dataudveksling betyder, at der er direkte forbindelse mellem kortprogrammet Næsgaard MARKKORT og CLAAS TELEMATICS software. Således kan CLAAS udbyttedata fra mejetærskeren hentes direkte over i Næsgaard MARKKORT programmet, og markkortet med markgrænser kan uploades i CLAAS TELEMATICS. Det er både nemmere og tidsbesparende for landmanden, når der er adgang til markdata fra ét og samme system.

Næsgaard MARK og MARKKORT er mange landmænds foretrukne markstyringsprogram, og Datalogisk har godt 30 års erfaring i at udvikle software til planteavleren. Funktioner og løsninger videreudvikles hele tiden, så landmanden kan optimere mest muligt på bedriften. Samarbejde med eksterne partnere er en prioriteret del af den udvikling.

CLAAS TELEMATICS er et digitalt dataoverførselssystem, som løbende kan bruges til at hente og få dokumenteret arbejdsdata, kørespor og udbyttedata på CLAAS mejetærskere, finsnittere og traktorer, der er udstyret med det. Alle data overføres via mobilnettet fra maskinerne til serveren, hvor de behandles og gemmes til tildelingskort i markstyringsprogrammer.

Optimalt samarbejde

Den nye funktion omkring dataudveksling er udviklet og lanceres i et samarbejde mellem CLAAS og Datalogisk. Begge parter har bragt hver deres erfaringer fra dialoger med landmænd samt teknisk ekspertise ind i projektet. De er enige om, at for den enkelte planteavler er det en stor fordel, at de forskellige software programmer, der bruges på bedriften, er kompatible og, at der er let og hurtigt dataflow.

’Vi hører tit landmænd spørge om, hvorfor de forskellige software programmer dog ikke snakker sammen og er mere kompatible, så at muliggøre den slags dataudveksling i samarbejde med CLAAS er helt klart en vigtig del af vores udviklingsarbejde’ fortæller Per Andersen fra Datalogisk og fortsætter ’med dataudvekslingen kommer også en mere smidig og effektiv arbejdsproces, som har en positiv indvirkning på om landmanden rent faktisk benytter sig af tilgængelig data – data som i sidste ende kan føre til et mere lønsomt arbejde og udvikling af planteavlen.’

Brugere af Næsgaard MARKKORT har i forvejen markgrænser liggende elektronisk, som nu fremover let kan uploades til CLAAS TELEMATICS, hvilket gør, at kunden får fuldt udnytte af sin automatiske dokumentation på maskinen.

’Den store fordel er, at kunden kan overføre sine data fra maskinen direkte til Næsgaard MARKKORT, hvor han efterfølgende kan arbejde med hans udbyttedata’ fortæller Henrik Bach Jensen fra Danish Agro Machinery og fortsætter: ´Derfor er det væsentligt tidsbesparende, at han ikke skal manuelt først trække sin data ud fra TELEMATICS, men at det kører automatisk direkte til Næsgaard MARKKORT.’

Hvad skal data bruges til?

Med forbindelsen mellem Næsgaard MARKKORT og CLAAS TELEMATICS kan udbyttedata fra mejetærskeren hentes over i markkortet under og efter høst ved bare et klik i programmet. Så er alle høstdata samlet ét sted, og det gør den opfølgende anvendelse af høstdata en hel del nemmere. På markortet ses f.eks., hvor meget der er høstet hvor i marken, og dette kan sammenlignes med andre års udbytter.

Med udbyttedata i markkortet er der god basis for at udarbejde tildelingskort til f.eks. udsæd eller gradueret kvælstoftildeling, dvs. arbejde mere præcist i marken. Dette er endnu en fordel for landmændene i brugen af Næsgaard MARKKORT sammen med CLAAS TELEMATICS, og hos Datalogisk er det en prioritet at hjælpe planteavlere i gang med præcisionsjordbrug.

Det er også muligt at uploade sit markkort med definerede markgrænser fra Næsgaard MARKKORT til CLAAS TELEMATICS software i mejetærskeren, og således anvende disse i markarbejdet.  

Samspillet mellem Næsgaard og CLAAS eliminerer flere arbejdsgange hos brugeren, det giver landmanden et godt udgangspunkt for præcisionsjordbrug, og det giver alt i alt landmanden en mere effektiv arbejdsdag med bedre ressourceudnyttelse og mulighed for god planlægning.

Denne dataudvekslingsfunktion tilkøbes som et ekstra modul til Næsgaard MARKKORT hos Datalogisk.

For yderligere information og support kontakt venligst Henrik Bach Jensen, Danish Agro Machinery A/S,
e-mail
heje@da-machinery.dk og Per Andersen, Datalogisk, tlf. 7020 3311, e-mail per.andersen@datalogisk.dk

Fakta

  • Support på Næsgaard MARKKORT varetages af Datalogisk A/S
  • Support på CLAAS TELEMATICS software varetages af Danish Agro Machinery A/S, som forhandler CLAAS landbrugsmaskiner i Denmark