Brug Næsgaard Planteværnstjek og vær helt sikker!

Vidste du, at planteværnstjek indeholder følgende tjek?

  • Om de anvendte planteværnsmidler på markbladet er godkendte i den aktuelle afgrøde
  • Om dosering overstiger den max dosering, der må anvendes i forhold til etiketten på det pågældende behandlingstidspunkt
  • Om den samlede mængde af et middel overstiger maksimalt angivne mængde der må anvendes i afgrøden i indeværende høstår
  • Om antallet af behandlinger af et middel overstiger det maksimalt angivne behandlinger, der må foretages i forhold til etiketten
  • Om mængden pr. hektar af et aktivstof overstiger den maksimalt angivne mængde, som må anvendes i afgrøden i indeværende høstår uanset producent/produkt
  • Om brugen af et aktivstof pr. år sker hyppigere end den begrænsning der ligger i anvendelsen af aktivstoffet og andre inden for samme gruppe af aktivstoffer i indeværende høstår uanset producent/produkt
  • Om mængden pr. hektar af et aktivstof overstiger den maksimale belastning pr. hektar af aktivstoffet og andre inden for samme gruppe af aktivstoffer under hensyntagen til aktivstoffets / gruppen af aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder og afgrødestadier i indeværende høstår uanset producent/produkt
  • Om behandlingsfristen i forhold til høst af hovedprodukt er overholdt
  • Afstandskrav til sø og vandløb

Læs mere