Hvad betyder dræning for udbyttet?

Det kan du bl.a. blive klogere på, når der tirsdag den 23. oktober afholdes kursus om dræning på Oldebjerg i Sorø.

Datalogisk vil også være tilstede ved IT-konsulent Per Andersen. Per vil fortælle om ”Registrering af dræn” og Næsgaard MARKKORT.

Kurset, der henvender sig til landmænd, der vil vide mere om økonomi i dræning, vedligeholdelse af dræn og projektering af nydræning, afholdes i et samarbejde mellem Oldebjerg A/S og Agrovi.

Kurset afholdes på Oldebjerg i Sorø: Industrivej 2, 4180 Sorø.
Tirsdag d. 23. oktober kl. 13.00 – ca. 17.00.

Tilmelding til Agrovi, Susanne: tlf. 7020 8075, Mail: suv@agrovi.dk

Der er kun plads til 20 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes.

Kursusplanen ser således ud:

13.00 – 13.45
Afvandingens betydning for dyrkning og udbytte, Kasper Jacob Jensen, Ph.d. studerende ved Københavns Universitet

13.45 – 14.00
Lovgivning -Vandløbslov, Miljøbeskyttelsesloven, okkerlov, planlov, Lars Klausen, Agrovi

14.00 – 14.30
Vedligeholdelse af dræn, nydræning kontra reparation af eksisterende dræn, Kjeld Morel, Grundforbedringskonsulent

14.30 – 14.45
Kaffe

14.45 – 15.30
Projektering og udførelse af nydræning, Landmand der har fået nydrænet, Kjeld Morel

15.30 – 16.00
Registrering af dræn, Per Andersen, Datalogisk

16.00 – 16.15
Forskellige typer af dræn, hvilken type skal der bruges, herunder slidsestørrelse og bevikling? Oldebjerg A/S

16.15 – ca. 17.00
Rundvisning på Oldebjerg, hvor vi ser de forskellige dræntyper

Afslutning med sandwich øl/vand.