Normer med indsatsbehov til kvælstofregulering 2024

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort indsatsbehovet for målrettede efterafgrøder i 2024.

Normerne er nu rettet ind i Næsgaard MARK, dvs. at Næsgaard MARK tager højde herfor under beregning af behov for efterafgrøder i ID15 fanen i 2024.

Den samlede kvælstofreduktion, der skal hentes på landsplan er 3500 ton N på samme niveau som de seneste år, men der er sket store ændringer i fordelingen af indsatsen i 2024, således at områder i Nordjylland vil opleve, at indsatsbehovet forsvinder, mens andre områder, hvor der ikke tidligere har været et indsatsbehov, fx Bornholm, Djursland og områder i Nordsjælland, vil være omfattet af et indsatsbehov.

En grafisk opgørelse på landsplan kan ses herunder:

Ændringerne i indsatsbehov følger de nye vandområdeplaner, hvor behovet for kvælstofreduktion i de forskellige kystvandsoplande er fastsat. Vandområdeplanerne har derudover intet med målrettet regulering at gøre, da planerne har egne tiltag til kvælstofreduktion. Miljøministeriet oplyser, at den nye fordeling af indsatsen er baseret på et opdateret vidensgrundlag.