Normerne er opdateret med Målrettet regulering 2023 og husdyrefterafgrøder for 2023

Grundet folketingsvalget har vi længe ventet på disse informationer, men nu er de sendt i høring og forventes vedtaget når der foreligger en ny regering. Behovet for efterafgrøder til målrettet regulering i 2023 eller husdyrefterafgrøder i 2023 ligger tæt på kravet i 2022, så der er ikke det store behov for at genberegne allerede udarbejdede[…]

husdyrefterafgrøder

Har du styr på husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder i Næsgaard MARK?

Nu er ansøgning om enkeltbetaling i fælles skemaet overstået, og alle har indsendt en opgørelse over efterafgrøder i 2018. Men er oplysninger om husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder ajourført i Næsgaard MARK? Husdyrefterafgrøder I 2018 kom der nye regler omkring husdyrefterafgrøder. Kun bedrifter, der udbringer mere end 30 kg N/ha i organisk gødning, er omfattet og[…]