Udsædskort i CropManager – prøv!

Vil du lave et detaljeret og præcist udsædskortet til en gradueret tildeling, så er der hjælp at hente i CropManager programmet. Med et tildelingskort til såmaskinen forbedrer du muligheden for at få en ensartet fremspiring på marken, hvilket igen vil betyde en bedre udnyttelse af gødningen, når det tid kommer. Datalogisk versionen af CropManager indeholder:

  • Markplan
  • Tildelingslag

Har du lavet din markplan i Næsgaard MARK, så åbner du CropManager som et modul i markprogrammet. Herefter vælger du hvilket tildelingskort, du vil lave (udsæd, planteværn eller gødning) og på hvilken mark. Du kan lave flere marker på én gang.  Du har adgang til nuværende og foregående biomassekort over dine marker og kan ud fra disse og evt. basislag du selv tegner ind på kortet (bakkedrag, lavninger, randzoner, særlig vækst mv.) lave tildelingslaget/-kortet. Brug få ressourcer og få stor effekt.

CropManager tildelingslag er opdateret med følgende: 

  • Redigering af tildelingslag er forbedret:
    • Tegneværktøjet har fået en ny bred pensel og en firkant, så du kan ændre tildeling på større dele af marken på en gang.
    • Prioritering af basislag kan ændres med hhv. træk og slip.
  • Når der beregnes tildelingslag for flere marker, vises de beregnede tildelingslag løbende, efterhånden som de beregnes.
  • Mulighed for at oprette en ny opgave i dyrkningsjournalen direkte fra tildelingslag-billedet.
  • Generelt moderniseret udseende

Prøv nu betal senere!

Kom i gang med CropManager lige nu og her. Du betaler først fra 1. januar 2024. Startprisen på CropManager er 1.350 kr. – service pr. år afhænger af antal ha. Se mere her

Se CropManager vejledninger