Opdatering af Næsgaard program 17-10-2023

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 17. oktober 2023.

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

 • GHI 2023 kan nu indberettes.
 • Udskrifter: Skema A, Udbytte dokumentation m/u data, Anvendte gødninger, Skema B1 for 2024 er oprettet
 • Nye regler for sen såning, fradrag af kvælstof eller reduktion i opsparede efterafgrøder fra efterår 2023 er indarbejdet
 • Fejl på planteværnsudskrift løst. Godkendelsesnr. på bejdsemidler og bejdsenote vedr. forbrug pr. ton udsæd/kartofler.
 • Forbedring af opslag i afgrødelisten i Markplanen
 • Funktion overfør areal under “Markplan>Marker>Kortarealer” virker igen
 • Ved kopier til næste høstår, medtages nu også oplysninger vedr. 3m bræmme, GLM og fradrag samt §3 arealer.
 • Rettes §3 areal kommer dialog om fremkopiering til efterfølgende høstår

Næsgaard MARKKORT

 • Ved udskrift af tildelingskort er det nu muligt at se totalmængde på alle valgte marker.
 • Indsæt JB tal fra baggrundskort på Jordprøver/Analysekort
 • Rettelser til WMS/WFS service
 • Diverse rettelser

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID tirsdag d. 17. oktober i tidsrummet kl. 5.30 til 8.30.