Har du styr på husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder i Næsgaard MARK?

Nu er ansøgning om enkeltbetaling i fælles skemaet overstået, og alle har indsendt en opgørelse over efterafgrøder i 2018. Men er oplysninger om husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder ajourført i Næsgaard MARK?

Husdyrefterafgrøder

I 2018 kom der nye regler omkring husdyrefterafgrøder. Kun bedrifter, der udbringer mere end 30 kg N/ha i organisk gødning, er omfattet og kravet afhænger af, hvor meget der er udbragt i gødningsregnskabet 2016. For langt de fleste betyder det kun et mindre ekstra krav til pligtige efterafgrøder i 2018. Hvis ikke husdyrefterafgrødearealet er indtastet korrekt beregner Næsgaard MARK ikke dit krav til efterafgrøder rigtigt, og dermed kan du stå i en situation, hvor du mangler efterafgrøder.

I Gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2018 under ”Opgørelse af efterafgrøder” punkt E ”Husdyrefterafgrøder” kan du aflæse bedriftens krav.

skærmbillede fra tastselv

Procentsatsen skal være tastet i Næsgaard MARK under Indberetning> Gødningsregnskab> Forudsætninger> i det tilhørende felt “Ekstra lovefterafgrøder (ny husdyrregulering), pct”.

skærmbillede fra Næsgaard mark

Er du i tvivl om, der er tastet husdyrefterafgrøder ind i markplanen, kan du hurtigt se, om de figurerer i nøgletalsopsætning ”030 Pligtige-efterafgrøder”, hvor et evt. krav i ha vil være at finde under “(E) Krav husdyr-efterafgrøder, ha”.Vær klar over at 0,00 kun gælder bedrifter, der udbragte mere end 30 kg N/ha i organisk gødning til Gødningsregnskabet 2016.

Nøgletalsopsætning i Næsgaard mark

Målrettede efterafgrøder

Det er også en god idé at tjekke, om du har tastet Målrettede efterafgrøder korrekt i Næsgaard MARK.

Krav til målrettede efterafgrøder bliver beregnet ud fra, hvor vidt du har fået tilsagn eller ej. Ved eksport til tastselv.fvm.dk ansøges der om målrettede efterafgrøder på alle de marker, hvor du har tilføjet en målrettet efterafgrøde, men vi kan ikke vide, om du reelt har modtaget tilsagn på alle marker/delmarker som planlagt. De marker, hvor du har fået tilsagn, kommer der et krav. Et krav, som der alternativt skal regnes kvotereduktion på i tilfælde af, at de målrettede efterafgrøder alligevel ikke bliver etableret. Derfor er det vigtigt at sætte flueben i ”Tilsagn” i den tilhørende kolonne under Markplan> Myndigheder> Efterafgrøder>

skærmbillede fra Næsgaard mark

Er du i tvivl, om der er tastet målrettede efterafgrøder ind i markplanen, kan du hurtigt se, om de figurerer i nøgletalsopsætning ”035 Målrettede efterafgrøder”. “Tilsagnsareal Frivillige målrettede efterafgrøder, ha” bør ikke være mindre end “Målrettede efterafgrøder efterår 2018, ha”, for så regner vi hverken eftervirkning eller fradrag for manglende målrettede efterafgrøder det efterfølgende år, men inden du går helt i panik over 0,00 så gælder det altså kun bedrifter der har søgt om målrettede efterafgrøder.

Nøgletalsopsætning i Næsgaard mark

Er du i tvivl, så er du altid velkommen til at ringe til support.

Læs mere om hvordan du bruger Næsgaard MARK