Se film om RoboWeedMaps – den kloge løsning til ukrudtsbekæmpelse

Når du bruger et ukrudtskort til bekæmpelse af ukrudt i marken, får du en mere præcis udførelse og behandling i marken. Det giver dig helt nøjagtig information om, hvor der findes ukrudt i den pågældende mark.

Ukrudtskortet kan laves ud fra optagelser i marken med et kamera eller drone. Når du arbejder i Næsgaard MARKKORT programmet har du to muligheder for at få lavet et ukrudtskort:

  1. WeedMaps kamera monteres på traktoren eller anden maskine og identificerer rækkerne og ukrudtet imellem dem. Du udfører selv optagelsen og registrering i marken, på hvilken baggrund Næsgaard MARKKORT generer et tildelingskort til sprøjten.

    Læs mere

  2. RoboWeedMaps kamera monteret på ATV el. lign. overkører marken og registrerer ikke bare ukrudtet men identificerer også ukrudtsarten. Patriotisk Selskab – i samarbejde med Datalogisk – kommer ud og overkører marken med ATV og kamera, sørger for at behandle data, og leverer et ukrudtskort samt anbefalinger til behandling. På den baggrund generer du med ét klik tildelingskortet til sprøjten i Næsgaard MARKKORT. Dette tilbydes fra efteråret 2020.

    Se film om brugen af RoboWeedMaps kamera