Se film om RoboWeedMaps – den kloge løsning til ukrudtsbekæmpelse

Når du bruger et ukrudtskort til bekæmpelse af ukrudt i marken, får du en mere præcis udførelse og behandling i marken. Det giver dig helt nøjagtig information om, hvor der findes ukrudt i den pågældende mark. Ukrudtskortet kan laves ud fra optagelser i marken med et kamera eller drone. Når du arbejder i Næsgaard MARKKORT[…]