Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne torsdag d. 8. oktober 2020.

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

 • Eksport af gødningsregnskab til Landbrugsindberetning (GHI) 2020
 • Mulighed for manuel indtastning af den korrigerede N-kvote fra høstår 2020 for hele bedriften
 • Ved godkendelse af gødningsregnskab 2020 overføres primo beholdninger af organiske gødningslagre til 2021 med justeret udnyttelsesprocent
 • Mulighed for indtastning af Fradrag for fosfor i Bio aske og Fradrag for forfor udbragt på ikke harmoniarealer
 • Udskrifter til Landbrugsstyrelsen af Skema A, Udbyttedokumentation, Græsmarksnormer og Anvendte gødninger for høstår 2021
 • Udskrifter af Økologisk logbog med henholdsvis Gødningsskema, Plantebeskyttelse samt Høstskema
 • Udskrift af Økologistatuserklæring, partidokumentation
 • Makskvote for økologiske bedrifter rettet til henholdsvis 107kg N/ha og 65 kg N/ha i høstår 2021
 • Flere rettelser i korrektionsformler for gødningsproduktion for besætninger og beregning af nøgletal

Læs evt. opdateringsvejledning for oktober 2020

Næsgaard TID

 • Der er oprettet 3 nye kartoteker (Stedarter) til Drift, Maskinstation og Personlig
 • Programmet er rettet, så det er muligt at rette/skifte henholdsvis Bedrift og Stedart/Sted på eksisterende TID-registreringer
 • TID Udskrifter er tilpasset de nye kartotekstyper

Næsgaard MARKKORT

 • Ingen ændringer

Næsgaard MOBILE

 • TID faciliteter er tilpasset de nye kartotekstyper

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE torsdag d. 8. oktober 2020 i tidsrummet 5.30 til 8.00.