Kvælstofprognosen 2022

Prognosen er offentliggjort og giver et stort rund 0 i hele landet i 2022. En tør vinter og våd februar måned sammenholdt med N-min analyser viser at jordens indhold af tilgængelig kvælstof er på middelniveau i forhold til 10 års gennemsnittet og der derfor ikke skal tilføjes eller reduceres i normerne. Normerne er opdateret med prognosen.

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område (kg N pr. ha)

OmrådeGrovsandFinsandSandblandet lerLerjordHumusjord
Hele landet00000

Der er således ikke behov for at gøre yderligere i forhold til planen 2022.

kilde: https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-kvaelstofprognosen-for-2022/