Kvælstofprognosen 2022

Prognosen er offentliggjort og giver et stort rund 0 i hele landet i 2022. En tør vinter og våd februar måned sammenholdt med N-min analyser viser at jordens indhold af tilgængelig kvælstof er på middelniveau i forhold til 10 års gennemsnittet og der derfor ikke skal tilføjes eller reduceres i normerne. Normerne er opdateret med[…]