Normerne er opdateret med efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort, hvor der kommer et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2023. 

Normerne er nu rettet ind i Næsgaard mark, dvs. at Næsgaard Mark tager højde herfor under beregning af behov for efterafgrøder i ID15 fanen. Har du udlagt for få, kan du tilføje ekstra målrettede efterafgrøder i markplanen (under metode udført), som du dog ikke modtager støtte til. Alternativ kan du vælge at acceptere et kvotetræk i 2024.

En grafisk opgørelse på landsplan kan ses herunder: