Normerne er opdateret med efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort, hvor der kommer et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2023.  Normerne er nu rettet ind i Næsgaard mark, dvs. at Næsgaard Mark tager højde herfor under beregning af behov for efterafgrøder i ID15 fanen. Har du udlagt for få, kan du tilføje ekstra målrettede efterafgrøder i markplanen (under metode udført), som[…]