Kvælstofprognosen 2019

Normerne er opdateret med kvælstofprognosen. Det tørre efterår og vintervejr har medført en mindre udvaskning af kvælstof fra jorden. Der er dog store regionale forskelle i nedbøren så de nordlige dele af landet ikke har behov for korrektion, mens de sydlige egne skal korrigere korn og forårsåede afgrøder på lerjord. Derudover får jordbrugere i Østjylland og Nordsjælland og andre kommuner i et bælte over Danmark behov for at korrigere på både finsand og lerjord. Se vedlagte grafik. 

Lokale installationer skal importere normer, før behovsberegningerne ændrer sig, mens online brugere ikke skal foretage sig noget.

Har du haft Næsgaard MARK åben over natten, bliver du dog blevet bedt om at genåbne bedriften før du kan fortsætte.

(c) Grafik venligst lånt fra landbrugsstyrelsens hjemmeside