Kvælstofprognosen 2018

Kvælstofprognosen 2018Normerne er ajourført med Kvælstofprognosen for 2018. Bedriftens gødningskvote er automatisk ajourført.
Hvis du vil have ændret på gødningstildelingerne, skal du selv gøre dette.

For online brugere af Næsgaard MARK er normerne opdateret med kvælstofprognosen.

Hvis du stadig har lokalversion skal du selv opdatere normerne, før ændringerne træder i kraft.

Normerne viser at der netto har været en større udvaskning af kvælstof fra rodzonen over vinteren på finsandede – og lerede jorde end i et normal år.

I de med rødt markerede kommuner er der behov for ekstra 10 kg N pr ha til korn og forårsåede afgrøder, mens der i de grønne kommuner kun er et ekstra behov på 5 kg N pr. ha på fintsandede – og lerede jorde.