Herbicidbesparelser ved mark- og stedsspecifikke behandlinger – læs rapport

I regi af RoboWeedMaPs projektet er der lanceret en løsning, som betyder, at automatisk ukrudtsbekæmpelse er en realitet. Dvs. der foreligger en fuldt ud brugbar løsning klar til at blive bredt ud  og således gavne den enkelte landmand økonomisk.

Med løsningen, indeholdende automatisk identifikation og kortlægning af ukrudt via kamera samt beregning og udarbejdelse af Næsgaard MARK tildelings- eller spotsprøjtningskort, kommer også muligheden for store besparelser på brugen af herbicider i marken. De seneste års forskning og udvikling af RoboWeedMaPS har vist, at det er muligt at reducere herbicidforbruget med gennemsnitlig 20- 40%, når der gennemføres markspecifikke behandlinger, og i nogle tilfælde helt op til 80% når der gennemføres stedspecifikke behandlinger.

RoboWeedMaps projektet startede i 2017 under Innovationsfonden med de kommercielle partnere IPM Consult, Danfoil, Datalogisk, AgroIntelli og I·GIS samt Aarhus Universitet som de drivende kræfter.

Læs den endelige rapport
‘Analyse af mulige herbicidbesparelser ved brug af erfaringer og data fra RoboWeedMaPS’

Læs den engelske version
‘Analysis of potential herbicide savings using experience and data from the RoboWeedMaPS project’