NYT: Dataudveksling mellem Næsgaard og CLAAS

Det er en stor fordel for landmanden, at de forskellige software programmer, der bruges på bedriften ’snakker sammen’. Det gør arbejdsprocessen smidigere, og det er både nemmere og tidsbesparende, når markdata ligger i ét og samme system.

Endnu et skridt på denne vej tager Datalogisk sammen med CLAAS. CLAAS udbyttedata fra mejetærskeren kan nu hentes direkte over i Næsgaard MARKKORT programmet.

Samarbejdet mellem Datalogisk og CLAAS omkring dataudveksling betyder, at der nu er direkte forbindelse mellem Næsgaard og CLAAS Telematic. Det er således muligt at uploade sit markkort fra Næsgaard MARK’s kortprogram – Næsgaard MARKKORT – til CLAAS Telematic software. Softwaren findes både i CLAAS mejetærskere, traktorer og finsnittere.

I første omgang satses der på dataudveksling mellem Næsgaard og CLAAS mejetærskere. Det betyder også, at udbyttedata fra mejetærskeren kan hentes over i Næsgaard MARKKORT programmet under og efter høst. Det gør det opfølgende høstarbejde en hel del nemmere.

Præcisionsjordbrug med tildelingskort

Med udbyttedata i markkortet er der god basis for at udarbejde tildelingskort til f.eks. udsæd eller gradueret kvælstoftildeling, dvs. arbejde mere præcist i marken. Dette er endnu en fordel for landmændene i brugen af Næsgaard MARKKORT sammen med CLAAS Telematic, og hos Datalogisk er det en prioritet at hjælpe planteavlere i gang med præcisionsjordbrug.

Dataudveksling med Trimble

Det er ikke første gang Datalogisk indgår samarbejde omkring dataudveksling. Datalogisk har aftale med danske Geoteam, som forhandler Trimble præcisionsudstyr til landbruget. Det betyder, at der er direkte forbindelse mellem Næsgaard MARKKORT og traktorens Trimble skærm.