Dialog med landbrugets fremtidige medarbejdere

Når Datalogisk tager rundt og besøger landbrugsskoler, så er det for at undervise de unge i IT markstyring og præcisionsjordbrug; hvilke programmer og funktioner findes derude til at gøre arbejdet lettere og mere rentabelt for nutidens og fremtidens landmand.

Dialogen med eleverne om deres syn på landbrugserhvervet og landmandens behov nu og fremadrettet er dog mindst lige så vigtig, mener Per Andersen fra Datalogisk. Det er Per, der tager rundt til skolerne og underviser i brugen af software og programmer – selvfølgelig med udgangspunkt i Næsgaard markstyring.

’Den idéudveksling, der også kan være i sådant et forum, er så nyttig at få med hjem’, fortæller Per og fortsætter ’det er altså landbrugets fremtidige medarbejdere, vi har med at gøre, og som vi har mulighed for at være i dialog med, det har en virkelig en høj prioritet hos os.’

Per har inden for de sidste par måneder besøgt 5 landbrugsskoler og har yderligere på 2 besøg i kalenderen.