Dialog med landbrugets fremtidige medarbejdere

Når Datalogisk tager rundt og besøger landbrugsskoler, så er det for at undervise de unge i IT markstyring og præcisionsjordbrug; hvilke programmer og funktioner findes derude til at gøre arbejdet lettere og mere rentabelt for nutidens og fremtidens landmand. Dialogen med eleverne om deres syn på landbrugserhvervet og landmandens behov nu og fremadrettet er dog[…]