Vis udskrifter på mobilen

Med den nye udskriftfunktion i Næsgaard MOBILE kan du få vist din markplan, gødningsplan eller sprøjteplan på din mobiltelefon. Samtidig har du mulighed for at sende udskriften på en e-mail, f.eks. til din konsulent.

For at få vist en udskrift i Næsgaard MOBILE skal du trykke knappen Vis/Send udskrift på forsiden.

Næsgaard MOBILE

Markér herefter den udskrift du ønsker at få vist og tryk på knappen Vis udskrift

Udskrifter Næsgaard MOBILE

Herefter bliver udskriften vist på mobilen som vist på nedenstående billede.

Udskrift på Næsgaard MOBILE