Samler kræfterne om at skabe digital værdi for landmanden

DLG inviterer SEGES ind som medejer af IT-virksomheden Datalogisk. Målet er at fortsætte udviklingen af de digitale løsninger til gavn for landmanden.

En af de store udbydere af IT-løsninger til landbruget, Datalogisk A/S, ruster sine digitale ydelser til fremtiden. Det sker ved, at Datalogisks ejer, DLG, byder landbrugets innovationshus, SEGES, velkommen som medejer.

SEGES er Danmarks største udvikler og operatør af software til alle grene af landbruget. Datalogisk udbyder i dag en række IT-produkter til planteavlere, heraf det mest kendte Næsgaard Mark. Selskabet har primært kunder i Danmark, men har også en større kundeportefølje i blandt andet Sverige, Polen og en række østeuropæiske lande. Uden for Skandinavien kendes Datalogisks produkter under navnet Agrinavia.

Aftalen betyder, at SEGES med virkning fra 1. september 2020 køber 60 procent af aktierne i Datalogisk A/S. Det er samtidig aftalt, at SEGES med udgangen af 2023 overtager de resterende 40 procent af aktierne. I den mellemliggende periode er DLG og SEGES fælles om at videreudvikle virksomheden.

”Landmandens krav til digitale løsninger er stigende. Digitale management-programmer er en integreret del af den professionelle planteavl, og den teknologiske udvikling gør hele tiden de digitale muligheder større. Derfor ser vi i plantesektoren et meget tæt samarbejde om at udvikle de digitale tilbud som den helt rigtige vej fremad, til gavn for landmanden og hans bundlinje,” siger sektordirektør for Planteavl i SEGES, Troels Toft.

”I DLG tager vi vores ansvar som landmandens samarbejdspartner meget seriøst. Som andelsselskab har vi altid fokus på vores kunder og ejere, og denne beslutning er truffet med landmandens interesser for øje. SEGES er stærke på det digitale område, og det er vores opfattelse, at denne aftale giver de bedste forudsætninger for at videreudvikle Datalogisk, så selskabets løsninger i endnu højere grad vil være til gavn for landmændene i fremtiden,” siger Christoffer Hage, direktør i DLG og bestyrelsesformand i Datalogisk.

Skaber bedre resultater på gården

Adm. direktør i Datalogisk, Birger Hartmann, ser stort potentiale i at have fået SEGES med i ejerkredsen og udtaler:

”Det er godt, at vi nu samler ressourcerne til at udvikle og drive it-løsningerne. For det professionelle landbrug er det afgørende, at de store mængder af data, som er til rådighed omkring driften, kan kobles sammen og forædles, så brugerne kan forbedre resultatet – både i marken og økonomisk.”

De tre partnere, Datalogisk, DLG og SEGES, fremhæver, at det kræver et solidt økonomisk fundament, stærke kompetencer og gode samarbejdspartnere at kunne være med helt i front på de digitale værktøjer.

”Derfor styrker det udvidede ejerskab udviklingen af software og IT-løsninger til landbruget markant i tiden fremover,” siger Birger Hartmann.

For SEGES er medejerskabet yderligere et skridt i at udvikle og styrke det brede samarbejde om digitale løsninger i landbruget og fødevareklyngen, med det formål at styrke landmandens daglige management og beslutninger.