Programopdatering 6.000/31

Næsgaard MARK

17-10-2017

 • Mulighed for at eksportere gødningsregnskab for 2017 til Landbrugsindberetning.dk
 • N-kontrollen er udvidet med oplysninger om fosfor i gødninger
 • Automatisk beregning af korrektion af fosforloft ved lave fosfortal
 • Nye nøgletal til kvælstof- og fosforregnskab for 2018
 • Automatisk beregning af N-kvotekorrektion i forhold til tilsagn- og udlagte målrettede efterafgrøder
 • Nye nøgletal til Målrettede efterafgrøder
 • På dialogen til indberetning af sprøjtejournal til SJI er antal decimaler på mængder ændret
 • Udskrift af lovpligtig sprøjtejournal rettet, så der også vises afdriftsreducerende udstyr på alle behandlinger med Prosulforcarb-midler (Boxer)
 • Flere ændringer ved udskrifter i forbindelse med ny harmonibekendtgørelse

Næsgaard MARKKORT

 • Fejlrettelser vedrørende tildelingskort, upload af bedrifter, kopiering i lagopsætning, ledetekster på online analysekort, import fra FarmSite og analysebestilling til Agrolab
 • Det er muligt at få vist den %-vise fordeling af tildelinger ved udskrift af tildelingsjob
 • Alle kunder er opdateret med kort i høstår 2018 fra den seneste enkeltbetalingsansøgning
 • Flere mindre rettelser

Næsgaard MOBILE

 • Programmet viser automatisk hvor der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr i forbindelse med vandmiljø, §3 områder (når forudsætninger er angivet i markplan) og behandlinger med Prosulfocarb-midler
 • Når en behandling sættes til udført, bliver brugeren automatisk tilføjet som Person på behandlingen. Dette bl.a. for at tilgodese krav om til sprøjtejournal med afdriftsreducerende udstyr