Dyseopsætning

Vælg de rigtige dyser!

Nu er det blevet nemt med de nye ikoner i Næsgaard MOBILE at se hvornår du skal benytte afdriftsreducerende dyser. Hvis et af midlerne kræver afdriftsreducerende dyser på hele marken, vil der på behandlingen være vist en rød dyse. Hvis der er krav om brug af afdriftsreducerende udstyr langs vandmiljø og §3-områder, så vises et ikon[…]

husdyrefterafgrøder

Programopdatering 6.000/31

Næsgaard MARK 17-10-2017 Mulighed for at eksportere gødningsregnskab for 2017 til Landbrugsindberetning.dk N-kontrollen er udvidet med oplysninger om fosfor i gødninger Automatisk beregning af korrektion af fosforloft ved lave fosfortal Nye nøgletal til kvælstof- og fosforregnskab for 2018 Automatisk beregning af N-kvotekorrektion i forhold til tilsagn- og udlagte målrettede efterafgrøder Nye nøgletal til Målrettede efterafgrøder[…]