Ukrudtsbekæmpelse med IPMwise og Næsgaard

Du kan tilpasse indsatsen af planteværnsmidler, reducere forbruget samt spare penge.

Det gøres enkelt med modulet til Næsgaard MARKIPMwise. Dette simple online værktøj hjælper dig med at beregne og finde frem til den bedst egnede behandling i marken til netop den problemstilling du står med: Ukrudtsart, størrelse, tæthed. I denne proces tager programmet højde for udfordringer som forbud, restriktioner, resistens og virkemekanismer.

I IPMwise programmet tager du udgangspunkt i dine egne forudsætninger, dvs. indtaster du effektkrav til behandlinger, hvilke produkter du ønsker at benytte samt egne priser. Herefter får du forslag til dine behandlinger. Den du vælger, vil automatisk kunne ses i markplanen. Du kan også gemme information om ukrudtsbestande på marker til brug for planlægning i det kommende år.

Fordele ved brugen af IPMwise:

  • Bedre og mere effektiv anvendelse af planteværnsmidler
  • Der tages højde for den ukrudtsart og mængde, der skal bekæmpes
  • Mulighed for højere udbytte
  • Lavere forbrug af planteværnsmidler og reducering af udgifter med 20-40%
  • Garanti for at lovkrav overholdes mht. dosering og godkendte midler
  • Reducerer risikoen for resistens
  • Du kan få adgang til IPMwise fra både PC, mobil og tablet.

Læs mere