Opdatering af Næsgaard programmerne

Vi planlægger en opdatering af Næsgaard programmerne tirsdag d. 1. november 2022.

Nyheder/ændringer med denne opdatering:

Næsgaard MARK

  • De nye Fosforloft krav fra 2023-2027 er indarbejdet.
  • Nyt nøgletal ”Ikke produktive arealer i pct”
  • Fejlrettelser til GLM 6, 7 og 8, så der nu tages højde for basisår 2022 og alle brakafgrøder (omdrift) medregnes.
  • Fejlrettelse til se seneste anvendte midler (fejl i kartotek udløste problemer).
  • Brugervenligheds forbedringer som:
    • Medtag hovedafgrøde på funktionen Kopier markplan frem til næste høstår, samtidig indeholdt et tjek så kopier markplan kun aktiveres hvis der er en markplan at kopiere.

Næsgaard MOBILE

  • Ingen ændringer

Næsgaard MARKKORT

  • Ingen ændringer

I forbindelse med opdateringen vil der være begrænset adgang til Næsgaard MARK/MARKKORT/TID og Næsgaard MOBILE tirsdag d. 1. november 2022 i tidsrummet 5.30 til 8.00.