Datalogisk nyhedsbrev maj

Næsgaard MOBILE i Google Play og App Store.

Nu har du mulighed for at hente din Næsgaard MOBILE app via Google Play og App Store. Det betyder, at der automatisk kommer en genvej (et ikon) til Næsgaard MOBILE på din startskærm. Næsgaard MOBILE ser ud som hidtil, men du får en nemmere opstart med app genvejen samt forbedret hastighed.

Det er gratis at hente MOBILE app’en via Google Play og App Store.

Du sparer både tid og penge ved at have adgang til dine markdata på mobil og tablet. Når som helst og hvor som helst kan du hente eller gemme data, og du behøver ikke længere huske både papir og blyant, når du skal i marken.

Fordele for dig:

 • Genvej til Næsgaard MOBILE
 • Nemmere opstart af programmet
 • Hurtigere hastighed
 • Spar tid og penge.

WeedCam       

Som et første delresultat af projektet RoboWeedMaPS vil Datalogisk udsende 40 ukrudtskameraer (WeedCam) til at identificere ukrudtsmængden i vårsåede afgrøder – fortrinsvis rækkeafgrøder. Resultatet af kameraernes registreringer vises i Næsgaard MARKKORT med angivelse af, hvor stor en procentdel af marken, som har ukrudtsdække.

Efterfølgende kan ukrudtsregistreringerne I Næsgaard MARKKORT omregnes til et tildelingskort. Dette tildelingskort kan anvendes i sprøjten i forbindelse med efterfølgende ukrudtsbehandlinger.

Kameraet leveres af Datalogisk i samarbejde med Agro Intelligence.

Næsgaard MARK og afdriftsreducerende udstyr på sprøjten

For at udnytte de nye muligheder for at reducere afstand til vandløb og §3 om- råder skal du supplere din sprøjtejournal med følgende oplysninger:

 • Navn på sprøjtefører
 • Afdriftsreduktion i procent (50, 75 el. 90 %)
 • Dyse fabrikat
 • Dyse/teknik
 • Højeste tryk som er anvendt i forbindelse med sprøjtning
 • Afstandskrav til vandløb, søer m.m. ifølge etiketten
 • Anvendt afstand til vandløb og sø ved aktuel udbringning
 • Afstandskrav krævet til §3 ifølge etiketten
 • Anvendt afstand til §3 ved aktuel udbringning
 • Anden afstandskrav krævet til andre områder og aktuel udbringning i note.

Nemmeste måde at håndtere de ekstra informationer er ved at bruge funktionen ”Forvalg” i Næsgaard MARK. Se mere på datalogisk.dk.

 Vigtigt: For at de supplerende oplysninger automatisk kommer med på udskriften af sprøjtejournalen skal afstande til vandmiljø og §3 områder indtastes i Næsgaard MARK.

Få din faktura på e-mail

Fra den 1. juli indfører Datalogisk et fakturagebyr på 30 kr. plus moms for fremsendelse af fysisk faktura.
Tilmeld dig modtagelse via e-mail og undgå at betale gebyret. Du skriver blot en e-mail til mail@datalogisk.dk, eller tilmeld dig på vores hjemmeside datalogisk.dk