Afdriftsreducerende udstyr på sprøjten og Næsgaard MARK

For at udnytte de nye muligheder for at reducere afstand til vandløb og §3 områder, skal du supplere din sprøjtejournalen med følgende oplysninger:

  • Navn på Sprøjtefører
  • Afdriftsreduktion i procent (50, 75 el. 90)
  • Dyse fabrikat
  • Dyse/teknik
  • Højeste tryk, som er anvendt ifm. Sprøjtning
  • Afstandskrav til vandløb, søer m.m. ifølge etiketten
  • Anvendt afstand til vandløb og sø v. aktuel udbringning
  • Afstandskrav krævet til §3 ifølge etiketten
  • Anvendt afstand til §3 ved aktuel udbringning
  • anden Afstandskrav krævet til andre områder og aktuel udbringning i note

Den nemmeste måde at håndterer de ekstra informationer, er ved at bruge funktionen ”Forvalg” i Næsgaard MARK. Du finder ”Forvalg” i Næsgaard MARK under menuen Administration -> Forvalg -> Markblad.

Du kan også manuelt indtaste informationerne i behandlingsnoten på markbladet i Næsgaard MARK og Næsgaard MOBILE

Vigtig: For at de supplerende oplysninger kommer med på sprøjtejournalen skal afstande til vandmiljø indtastes i Næsgaard Mark

Læs mere om ” Brug af afdriftsreducerende udstyr” her