Normopdatering

Der er opdateret med nye midler og afgrøder i Næsgaard mark til 2019.

Nye afgrøder:
– Blomsterbrak m. målrettet efterafgrødebrak
– Slåningsbrak til målrettet efterafgrødebrak
– Målrettet energiafgrøde

– Braklagte arealer langs vandløb og søer
– Græs omkring vandboringer
– Udyrket areal omkring vandboring

– Målrettede mellemafgrøder (korsbl)

Nye midler:
Bulldock Max 25 SC, Trimaxx M, Tridus 250, Sonis, Cliophar 600 SL, Matrigon 600 SL, Onyx, Glotron 700 SC, Pistol Ukrudtsmiddel, Kunshi, Avtar 75 TN, Orius Max 200 EW, Rotstop, Naturalis, Moddevo og Turf S+