Normer opdateret med efterafgrøder

LBST har besluttet at implementere et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 37 kystvandoplande, hvor der fortsat er et indsatsbehov efter den frivillige ansøgningsrunde. Bekendtgørelsen om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023, er i offentlig høring i perioden 30. juni til 15. juli, men erfaringsmæssigt sker der ingen eller kun få ændringer.

De obligatoriske krav er derfor lagt i normerne, så du allerede nu kan beregne dit endelige krav, og evt. kvotereduktion til 2023, hvis du ikke frivilligt har udlagt nok målrettede efterafgrøder i forhold til det obligatoriske krav.

Det obligatoriske krav opdelt i 5 hovedgrupper kan ses på Landbrugsstyrelsens grafik, men det præcise krav vil være at finde i Næsgaard Mark på ID15 fanen.