Målrettet regulering 2022

Landbrugsstyrelsen har frigivet deres kort for målrettet regulering i 2022. Dvs. de områder hvor der kan søges om tilskud til målrettede efterafgrøder i 2022. Kortet er næsten identisk med 2021. Enkelte steder kan der være tilføjet eller fjernet et par pct, men de store områder i Jylland og på Fyn er steget fra 30,9 til 31 %.

I 2021 var der store områder, hvor der blev pålagt et obligatorisk krav. Derfor en ekstra opfordring til at søge, hvis muligt i 2022. Især hvis du blev pålagt obligatoriske efterafgrøder i 2021. Kravet til obligatoriske efterafgrøder vil komme, hvis ikke ansøgningspuljen opfyldes, så man kan lige så godt forberede sig på det sker. Om ikke andet overveje hvilke alternativer man så kan bringe i spil, for ikke at stå med et kvotetræk i 2023.

Indsatsbehov Målrettede efterafgrøder 2022

For de af jer der allerede har været i gang med at lave markplan til 2022 er ændringerne så små, at der næppe er behov for opfølgning før ansøgning om enkeltbetaling til foråret 2022. Ændringerne er indarbejdet i normerne i Næsgaard mark og vil være tilgængelig fra 19-11-2021