Flere kræfter på det svenske marked!

Datalogisk har pr. 1. september 2020 ansat Caroline Andersson som kundeansvarlig og sælger i Sverige.

Caroline har fokus på at øge kendskabet til Næsgaard management programmerne på det svenske marked.

‘Jeg søgte stillingen, da jeg rigtig godt kan lide tanken om at arbejde tæt med landmændene omkring løsninger, som forenkler og sparer tid’, fortæller Caroline. 

Caroline har selv indgående kendskab til den svenske landbrugsbranche og planteavl. Hun er opvokset på en gård i Skåne og bor nu på en gård i Södermanland.

Tidligere har Caroline bl.a. arbejdet som projektleder for den svenske landbrugsmesse Borgeby Fältdagar samt med markforsøg for svenske Hushållningssällskapet. Caroline betegner sig selv som både positiv og social.

Når det gælder daglig support til kunder omkring problemstillinger i programmerne, vil det stadig være Per-Oluf Klang, som landmændene kan henvende sig til.

Caroline Andersson kan kontaktes på +46 (0) 73-054 13 49, e-mail caroline.andersson@datalogisk.se. Per Oluf Klang kan kontaktes på +46 (0) 415 40 025, per-oluf.klang@datalogisk.se.

Vi er glade for at arbejde sammen med Caroline og glæder os til fremtiden.